Manqabat20 Videos

Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah | Mujhe Bhate Hain Ya Hazrat Azkar Tere
132

Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah | Mujhe Bhate Hain Ya Hazrat Azkar Tere

[social_warfare] Sultan Bahoo TV Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah | Mujhe Bhate Hain Ya Hazrat Azkar Tere Kalam Dar Shan = Sultan-ul-Tarikeen Hazrat Sakhi Sultan Syed Mohammad Abdullah Shah Madni Jilani Kalam = Sultan ul Sabireen Syed Mohammad Abdul Ghafoor Shah Voice: Mohsin Raza Sultani Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e […]
Kalam Pir Bahadur Ali Shah | Wah Pir Mohammad Ramz Batai
70

Kalam Pir Bahadur Ali Shah | Wah Pir Mohammad Ramz Batai

[social_warfare] Kalam Pir Bahadur Ali Shah | Wah Pir Mohammad Ramz Batai Kalam Dar Shan = Sultan ul Sabireen Syed Mohammad Abdul Ghafoor Shah Hashmi Qureshi Kalam = Shahbaz-e-Arifan Hazrat Sakhi Sultan Pir Syed Bahadur Ali Shah Voice: Mohammad Sajid Sarwari Qadri Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e Faqr (Regd.) Pakistan […]
Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Chashma Khulya Noor Haqani
64

Sultan Bahoo Tv | Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah ” Chashma Khulya Noor Haqani “

[social_warfare] Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah “Chashma Khulya Noor Haqani” Kalam Dar Shan => Sultan-ul-Tarikeen Hazrat Sakhi Sultan Syed Mohammad Abdullah Shah Madni Jilani Kalam => Sultan ul Sabireen Syed Mohammad Abdul Ghafoor Shah Voice: Mohsin Raza Sultani Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e Faqr (Regd.) Pakistan Address: Tehreek Dawat e […]
Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Noor Allah Kar Aaya Tajala Jorh shakal Shahhani
55

Sultan Bahoo TV | Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah “Noor Allah Kar Aaya Tajala Jorh shakal Shahhani”

[social_warfare] Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Noor Allah Kar Aaya Tajala Jorh shakal Shahhani Kalam Dar Shan = Sultan-ul-Tarikeen Hazrat Sakhi Sultan Syed Mohammad Abdullah Shah Madni Jilani Kalam = Sultan ul Sabireen Syed Mohammad Abdul Ghafoor Shah Voice: Mohammad Sajid Sarwari Qadri Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e Faqr […]
Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Chashma Khulya Noor Haqani
108

Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Chashma Khulya Noor Haqani

[social_warfare] Kalam Pir Abdul Ghafoor Shah = Chashma Khulya Noor Haqani Kalam Dar Shan = Sultan-ul-Tarikeen Hazrat Sakhi Sultan Syed Mohammad Abdullah Shah Madni Jallani Kalam = Sultan ul Sabireen Syed Mohammad Abdul Ghafoor Shah  Voice: Mohammad Sajid Sarwari Qadri Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e Faqr (Regd.) Pakistan   Address: […]
Kalam Pir Bahadur Ali Shah = Ba Naam Allah Suno Faryad Ya Mehboob e Subhani
97

Kalam Pir Bahadur Ali Shah | Ba Naam Allah Suno Faryad Ya Mehboob e Subhani | Sultan Bahoo TV

[social_warfare] Kalam Pir Bahadur Ali Shah = Ba Naam Allah Suno Faryad Ya Mehboob e Subhani Kalam Dar Shan = Syedna Ghaus-ul-Azam Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jilani RA. Kalam = Shahbaz-e-Arifan Hazrat Sakhi Sultan Pir Syed Bahadur Ali Shah Voice: Mohammad Sajid Sarwari Qadri Studio: Sultan-ul-Faqr Digital Productions (Regd.) Presented By: Tehreek Dawat e Faqr […]